ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΜΗΜΑ  ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ  ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΑΣ  ΚΑΙ  ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.)

Γνωστικό Αντικείμενο: “Εφαρμοσμένη Μετεωρολογία – Τροποποίηση καιρού”.

Θέματα - Ανακοινώσεις

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Δείτε τις Τρέχουσες Μετεωρολογικές συνθήκες στη Θεσσαλονίκη!

Δείτε τις τρέχουσες Μετεωρολογικές συνθήκες στη Θεσσαλονίκη μέσα από τον αυτόματο μετεωρολογικό σταθμό του Τομέα Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας που βρίσκεται εγκατεστημένος μέσα στην Πανεπιστημιούπολη του Α.Π.Θ.    

Επικοινωνία:

babzel@geo.auth.gr

Τμήμα Γεωλογίας

Τομέας Μετεωρολογίας και Κλιματολογίας

Μετεωροσκοπείο  Α.Π.Θ.

2310 995394